Commit 8a1a0449 authored by Sprok0's avatar Sprok0 Committed by Intigracy
Browse files

vault shuttle engines (#12535)

parent 23dced9f
"aa" = (/turf/space,/area)
"ab" = (/turf/simulated/shuttle/wall,/area/vault/brokeufo)
"ac" = (/obj/structure/shuttle/engine/propulsion{icon_state = "propulsion_r"; dir = 1},/turf/space,/area/vault/brokeufo)
"ad" = (/obj/structure/shuttle/engine/propulsion,/turf/space,/area/vault/brokeufo)
"ae" = (/obj/structure/shuttle/engine/propulsion{icon_state = "propulsion_l"; dir = 1},/turf/space,/area/vault/brokeufo)
"ac" = (/obj/machinery/light,/obj/structure/table/flipped{dir = 8},/turf/simulated/floor{tag = "icon-white"; icon_state = "white"},/area/vault/brokeufo)
"ad" = (/obj/structure/shuttle/engine/propulsion{dir = 1},/turf/space,/area/vault/brokeufo)
"ae" = (/obj/structure/shuttle/engine/propulsion/right{dir = 1},/turf/space,/area/vault/brokeufo)
"af" = (/turf/simulated/shuttle/wall{tag = "icon-swall_s6"; icon_state = "swall_s6"},/area/vault/brokeufo)
"ag" = (/turf/simulated/shuttle/wall{icon_state = "swall12"},/area/vault/brokeufo)
"ah" = (/turf/simulated/shuttle/wall{icon_state = "swall11"},/area/vault/brokeufo)
......@@ -17,7 +17,7 @@
"aq" = (/obj/item/weapon/soap/deluxe,/turf/simulated/floor{tag = "icon-whitebluefull"; icon_state = "whitebluefull"},/area/vault/brokeufo)
"ar" = (/obj/structure/bed,/obj/effect/landmark/corpse/tajaran,/turf/simulated/floor{tag = "icon-whitebluefull"; icon_state = "whitebluefull"},/area/vault/brokeufo)
"as" = (/obj/machinery/door/unpowered/shuttle,/turf/simulated/floor{tag = "icon-white"; icon_state = "white"},/area/vault/brokeufo)
"at" = (/obj/machinery/light,/turf/simulated/floor{tag = "icon-white"; icon_state = "white"},/area/vault/brokeufo)
"at" = (/obj/structure/shuttle/engine/propulsion/left{dir = 1},/turf/space,/area/vault/brokeufo)
"au" = (/turf/simulated/floor{dir = 9; icon_state = "yellowfull"},/area/vault/brokeufo)
"av" = (/mob/living/simple_animal/hostile/humanoid/grey/space{name = "Klaatu"},/turf/simulated/floor{dir = 9; icon_state = "yellowfull"},/area/vault/brokeufo)
"aw" = (/obj/item/clothing/gloves/yellow,/turf/simulated/floor{dir = 9; icon_state = "yellowfull"},/area/vault/brokeufo)
......@@ -62,10 +62,10 @@
"bj" = (/obj/item/toy/gasha/wizard,/turf/space,/area)
(1,1,1) = {"
aaaaaaaaabacadaeabaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaabaeadatabaaaaaaaaaaaa
aaaaafagahaiaiaiajagagakaaaaaa
aaaaalamalanaoapalaqaralaaaaaa
aaaaasatasauavawalaxayalaaaaaa
aaaaasacasauavawalaxayalaaaaaa
aaafazagaAagasagahaBaCalaaaaaa
aaalaDaEalaFaGaHalaCaIalaaaaaa
aaaJaKaGasaGaGaGasaLaCalaaaaaa
......@@ -78,3 +78,4 @@ aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabjaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
"}
"a" = (/turf/space,/area)
"b" = (/obj/structure/shuttle/engine/propulsion/burst{dir = 4; pixel_x = -24},/turf/simulated/shuttle/wall{icon_state = "wall3"},/area/vault/droneship)
"b" = (/obj/structure/shuttle/engine/propulsion{dir = 8},/turf/space,/area)
"c" = (/turf/simulated/shuttle/wall{icon_state = "wall3"},/area/vault/droneship)
"d" = (/turf/simulated/shuttle/wall{dir = 1; icon_state = "diagonalWall3"},/area/vault/droneship)
"e" = (/turf/simulated/shuttle/wall{dir = 8; icon_state = "diagonalWall3"},/area/vault/droneship)
"f" = (/obj/structure/window/reinforced,/obj/structure/window/reinforced{dir = 8},/obj/structure/window/reinforced{dir = 1},/obj/structure/window/reinforced{dir = 4},/obj/structure/grille,/obj/structure/window/full/reinforced,/turf/simulated/shuttle/plating/airless,/area/vault/droneship)
"g" = (/obj/item/robot_parts/l_arm,/turf/space,/area)
"h" = (/obj/item/stack/rods,/turf/space,/area)
"i" = (/obj/structure/shuttle/engine/propulsion{dir = 4},/turf/space,/area)
"i" = (/obj/structure/shuttle/engine/propulsion/burst{dir = 8; pixel_x = -24},/turf/simulated/shuttle/wall{icon_state = "wall3"},/area/vault/droneship)
"j" = (/obj/structure/shuttle/engine/heater{dir = 8},/obj/item/weapon/shard,/obj/effect/decal/cleanable/soot,/turf/simulated/shuttle/plating/airless,/area/vault/droneship)
"k" = (/obj/effect/decal/cleanable/soot,/obj/effect/decal/cleanable/molten_item,/obj/machinery/computer/pod{id_tags = list("Cyber"); name = "Pod Door Control"},/turf/simulated/shuttle/floor{icon_state = "floor2"},/area/vault/droneship)
"l" = (/turf/simulated/shuttle/floor{icon_state = "floor2"},/area/vault/droneship)
......@@ -36,11 +36,12 @@
"J" = (/turf/simulated/shuttle/wall{icon_state = "diagonalWall3"},/area/vault/droneship)
(1,1,1) = {"
aaaaaaaaaaabccdaaa
aaaaaaaaaaaiccdaaa
aaaaeccfcccccccdaa
gahaijklmcnopqrccd
gahabjklmcnopqrccd
asaatuvwxyxxxxxzAc
aaBaiCDlEcnFGHnccI
aaBabCDlEcnFGHnccI
aaaaJccfcccccccIaa
aaaaaaaaaaabccIaaa
aaaaaaaaaaaiccIaaa
"}
......@@ -15,14 +15,14 @@
"ao" = (/obj/structure/closet/wardrobe/grey,/turf/simulated/shuttle/floor/airless,/area/vault/hive_shuttle)
"ap" = (/obj/machinery/light_construct{dir = 1},/turf/simulated/shuttle/floor/airless,/area/vault/hive_shuttle)
"aq" = (/turf/simulated/shuttle/wall{icon_state = "swall7"},/area/vault/hive_shuttle)
"ar" = (/obj/structure/shuttle/engine/propulsion{icon_state = "burst_r"; dir = 8},/turf/space,/area/vault/hive_shuttle)
"ar" = (/obj/structure/shuttle/engine/propulsion{dir = 4},/turf/space,/area/vault/hive_shuttle)
"as" = (/turf/simulated/shuttle/wall{icon_state = "swall3"},/area/vault/hive_shuttle)
"at" = (/obj/structure/computerframe,/turf/simulated/shuttle/floor/airless,/area/vault/hive_shuttle)
"au" = (/obj/structure/bed/chair{dir = 8},/obj/machinery/light_construct{dir = 4},/obj/effect/landmark/corpse/engineer,/turf/simulated/shuttle/floor/airless,/area/vault/hive_shuttle)
"av" = (/obj/structure/bed/chair{dir = 8},/obj/effect/landmark/corpse/civilian,/turf/simulated/shuttle/floor/airless,/area/vault/hive_shuttle)
"aw" = (/obj/effect/decal/cleanable/blood/drip,/turf/simulated/shuttle/floor/airless,/area/vault/hive_shuttle)
"ax" = (/obj/structure/shuttle/engine/heater{dir = 4},/obj/structure/window/reinforced{dir = 8},/turf/simulated/shuttle/plating/airless,/area/vault/hive_shuttle)
"ay" = (/obj/structure/shuttle/engine/propulsion{dir = 8},/turf/space,/area/vault/hive_shuttle)
"ay" = (/obj/structure/shuttle/engine/propulsion/right{dir = 4},/turf/space,/area/vault/hive_shuttle)
"az" = (/obj/structure/grille,/obj/structure/window/reinforced{dir = 1},/obj/structure/window/reinforced,/obj/structure/window/reinforced{dir = 4},/obj/structure/window/reinforced{dir = 8},/turf/simulated/shuttle/plating,/area/vault/hive_shuttle)
"aA" = (/obj/structure/bed/chair{dir = 8},/obj/effect/landmark/corpse/civilian,/turf/simulated/shuttle/plating/airless,/area/vault/hive_shuttle)
"aB" = (/mob/living/simple_animal/hostile/hivebot,/turf/simulated/shuttle/plating/airless,/area/vault/hive_shuttle)
......@@ -34,7 +34,7 @@
"aH" = (/obj/machinery/light_construct,/mob/living/simple_animal/hostile/hivebot,/turf/simulated/shuttle/plating/airless,/area/vault/hive_shuttle)
"aI" = (/obj/item/stack/rods,/obj/effect/decal/cleanable/blood/gibs/robot,/turf/simulated/shuttle/plating/airless,/area/vault/hive_shuttle)
"aJ" = (/obj/machinery/light_construct,/turf/simulated/shuttle/plating/airless,/area/vault/hive_shuttle)
"aK" = (/obj/structure/shuttle/engine/propulsion{icon_state = "burst_l"; dir = 8},/turf/space,/area/vault/hive_shuttle)
"aK" = (/obj/structure/shuttle/engine/propulsion/left{dir = 4},/turf/space,/area/vault/hive_shuttle)
"aL" = (/obj/item/stack/tile/plasteel,/obj/structure/grille/broken,/obj/effect/decal/cleanable/blood/gibs/robot,/turf/simulated/shuttle/plating/airless,/area/vault/hive_shuttle)
"aM" = (/obj/item/stack/rods,/turf/simulated/shuttle/plating/airless,/area/vault/hive_shuttle)
"aN" = (/turf/simulated/shuttle/wall{icon_state = "swall13"},/area/vault/hive_shuttle)
......@@ -78,17 +78,17 @@
"bz" = (/obj/machinery/computer/aifixer,/turf/simulated/floor/engine/airless,/area/vault/hive_shuttle)
"bA" = (/obj/structure/shuttle/engine/heater,/obj/structure/window/reinforced/plasma{dir = 1},/turf/simulated/shuttle/plating/airless,/area/vault/hive_shuttle)
"bB" = (/turf/space,/turf/simulated/shuttle/wall{icon_state = "diagonalWall3"},/area/vault/hive_shuttle)
"bC" = (/obj/structure/shuttle/engine/propulsion{dir = 1; icon_state = "burst_l"},/turf/space,/area/vault/hive_shuttle)
"bD" = (/obj/structure/shuttle/engine/propulsion{dir = 1},/turf/space,/area/vault/hive_shuttle)
"bE" = (/obj/structure/shuttle/engine/propulsion{dir = 1; icon_state = "burst_r"},/turf/space,/area/vault/hive_shuttle)
"bC" = (/obj/structure/shuttle/engine/propulsion/left,/turf/space,/area/vault/hive_shuttle)
"bD" = (/obj/structure/shuttle/engine/propulsion,/turf/space,/area/vault/hive_shuttle)
"bE" = (/obj/structure/shuttle/engine/propulsion/right,/turf/space,/area/vault/hive_shuttle)
"bF" = (/turf/space,/turf/simulated/shuttle/wall{dir = 4; icon_state = "diagonalWall3"},/area/vault/hive_shuttle)
(1,1,1) = {"
aaaaaaabacadacacaeafacacadagah
abacacaiajajakalamanaoapajaqar
asatauasajavawavajavajavajaxay
azatajajajaAajavaBavawavajaCay
asatauasajavaDaAaEaFaDavajaCay
abacacaiajajakalamanaoapajaqay
asatauasajavawavajavajavajaxar
azatajajajaAajavaBavawavajaCar
asatauasajavaDaAaEaFaDavajaCar
aGacacaiajajaHaIaEaEaIaJaEaqaK
aaaaaaaGacadacaEaLaMaEacadaNaO
aaaaaaaaaaaaaPaQaRaSaTaPaaaaaa
......@@ -102,3 +102,4 @@ aaaaaaaaaaaPbwbebxbybtbzaPaaaa
aaaaaaaaaaaPaPbAbAbAbAaPaPaaaa
aaaaaaaaaabBbCbDbDbDbDbEbFaaaa
"}
......@@ -6,7 +6,7 @@
"f" = (/obj/item/stack/rods,/turf/simulated/shuttle/plating,/area/vault/prison_ship)
"g" = (/obj/item/stack/rods,/turf/unsimulated/mineral,/area/vault/prison_ship)
"h" = (/obj/item/stack/rods,/obj/effect/landmark/corpse/mutilated,/turf/simulated/shuttle/plating,/area/vault/prison_ship)
"i" = (/obj/structure/shuttle/engine/heater{dir = 4},/obj/structure/shuttle/engine/propulsion/burst{dir = 4; pixel_x = -24},/turf/simulated/shuttle/floor4,/area/vault/prison_ship)
"i" = (/obj/structure/shuttle/engine/heater{dir = 8; pixel_x = 8},/obj/structure/shuttle/engine/propulsion/burst{dir = 8; pixel_x = -24},/turf/simulated/shuttle/floor4,/area/vault/prison_ship)
"j" = (/turf/simulated/shuttle/wall{icon_state = "swall11"},/area/vault/prison_ship)
"k" = (/obj/item/weapon/reagent_containers/glass/bucket,/obj/effect/landmark/corpse/civilian,/turf/simulated/shuttle/floor4,/area/vault/prison_ship)
"l" = (/obj/item/stack/sheet/cardboard,/obj/effect/landmark/corpse/civilian,/turf/simulated/shuttle/floor4,/area/vault/prison_ship)
......@@ -39,3 +39,4 @@ aaijtttotwxbaa
aaijtotytzxaaa
aaABeCCeeeDaaa
"}
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment